فیلمنامه ها

 آینه-و-مردابعنوان کتاب : آینه و مرداب

تاریخ چاپ: هزارو سیصدو هفتاد و پنج

ناشر: حوزه هنری

تیراژ: سه هزارو سیصد نسخه

 

 

 

 در صورتی که میخواهید نظرات درج شده را در مورد این کتاب بدانید یا نظر خودرا در این مورد ثبت کنید ، پیشنهاد می شود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

Continue reading