نقدها

باران-بر-زمین-سوختهعنوان کتاب : باران بر زمین سوخته

تاریخ چاپ: هزارو سیصدو هشتادو هفت

ناشر: تندیس

تیراژ: هزار نسخه

 

 

 

 

 در صورتی که میخواهید نظرات درج شده را در مورد این کتاب بدانید یا نظر خودرا در این مورد ثبت کنید ، پیشنهاد می شود به ادامه مطلب مراجعه کنید. 

 

 

Continue reading