نمایشنامه ها

مثنوی کوچه به کارگردانی امیر دژاکام ، اجرا شده در تالار هنر خرداد ماه سال هزارو سیصدو شصت و هشت
درختی در برزخ برنده رتبه اول در چهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری فجر استان تهران در سال هزارو سیصدو شصت و شش وزارت فرهنگ و ارشاد
غریبه اجرا شده به کارگردانی فیروز زنوزی جلالی در تالار نمایش ستاد مشترک جاا ، سال هزارو سیصدو شصت و چهار
فاجعه نوزدهمین اجرا شده به کارگردانی فیروز زنوزی جلالی در تالار نمایش ستاد مشترک جاا ، سال هزارو سیصدو شصت و هفت
تیغ بر پشت اجرا شده به کارگردانی فیروز زنوزی جلالی در تالار نمایش ستاد مشترک جاا ، سال هزارو سیصدو هفتاد
سلطان و کاتب اجرا شده به کارگردانی حسین توشه در تالار نمایش ستاد مشترک جاا ، سال هزارو سیصدو هفتاد و دو
نماز اجرا شده به کارگردانی نویسنده در تالار نمایش ستاد مشترک جاا ، سال هزارو سیصدو هفتادو سه
جنگهای هنری دریا نویسنده و کارگردانی ، بیش از ده جنگ هنری نیروی دریایی به مناسبت هفتم آذر (سالروز نیروی دریایی از سال ۶۴ تا ۷۳)
روی خط سرخ مصوبه سال هزار و سیصدو شصت و هفت وزارت ارشاد اسلامی